arządzanie ajmem
       w zeszowie

Cennik

 

Wynagrodzenie za zarządzania jest zawsze ustalane indywidualnie i zależy od potrzeb 
i wymagań właściciela oraz zakresu powierzanych nam obowiązków. Nie pobieramy żadnych 
opłat wstępnych, ani dodatkowej prowizji za znalezienie najemców. Staramy się ograniczać 
do zera czas pustostanów, jednak gdy wystąpią nie pobieramy żadnych opłat.

Zapłata za zarządzanie jest pobierana tylko, gdy w mieszkaniu są najemcy 
i dobrze ono zarabia. Za każdy miesiąc aktywnego najmu pobieramy 
10-15% miesięcznego przychodu z tytułu najmu.


Zobacz Jak Działamy